ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ວິທະຍາໄລ,ໂຮງຮຽນເຕັກນີກ ວິຊາຊີບ

ລໍາດັບ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແຂວງ ເມືອງ ບ້ານ ເບີໂທລະສັບ ຈຸດພິກັດເສັ້ນແວງ/ເສັ້ນຂະໜານ ປຸ່ມເພີ້ມຂໍ້ມູນ
1 ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ວັດນາກ 021312422 17.938485870215505, 102.62564720132917 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
2 ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ລາວ-ອິນເດຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາດຊາຍຟອງ ຫາດຊາຍຂາວ 021813033 17.90593212719369, 102.63413151952986 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
3 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປ່າສັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ວັດຈັນ 021213142 17.965975118910535, 102.59994773789086 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
4 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ໂສກປ່າຫຼວງ 021313303 17.944118429686032, 102.62953738128412 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
5 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ ແຂວງວຽງຈັນ ວຽງຄຳ ນາເຄືອ 023400152 18.44016880540769, 102.52194341523143 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
6 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ກະສິກຳດົງຄຳຊ້າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາດຊາຍຟອງ ດົງຄໍາຊ້າງ 02055420512 17.910564519363, 102.66306577258513 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
7 ວິທະຍາໄລ ລາວເຢຍລະມັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ວັດນາກ 021312432 17.938997554738553, 102.61842511090092 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
8 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ດອນເຄື່ອນຊ້າງ 051250772 17.450471613487675, 104.82099274545746 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
9 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຊຽງຂວາງ ແປກ ລີ່ 061213295 19.463852869099952, 103.16579881028782 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
10 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊເສດຖາ ນາໄຊ 021412461 17.968961348176087, 102.62618230109715 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
11 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະຫວັນນະເຂດ ໄກສອນ ທ່າແຮ 041212149 16.569686618785493, 105.59912989936406 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
13 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຈຳປາສັກ ຈຳປາສັກ ປາກເຊ ທ່າສະລາຄຳ 031215217 15.116847625727036, 105.79836640799803 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
14 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ ອຸດົມໄຊ ໄຊ ດອນແກ້ວ 081212669 20.708232085605268, 102.00658096196675 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
15 ຮຮ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ບໍ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ປາກງາວ 084211451 ກໍາລັງອັບແດດຂໍ້ມູນ...... ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
16 ຮຮ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ບໍລິຄຳໄຊ ປາກຊັນ ຫ້ວຍຄູນ 0305235012 18.488115974302545, 103.65541889956756 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
17 ຮຮ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຜົ້ງສາລີ ບຸນເໜືອ ບຸນໄຊ 088210803 ກໍາລັງອັບແດດຂໍ້ມູນ...... ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
18 ຮຮ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຫຼວງນ້ຳທາ ຫລວງນ້ຳທາ ໂພນໄຊສະຫວ່າງ 086212143 20.931764728105044, 101.40246758266282 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
19 ຮຮ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຫົວພັນ ຫົວພັນ ວຽງໄຊ ຫາງລ້ອງ 064315044 ກໍາລັງອັບແດດຂໍ້ມູນ...... ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
20 ຮຮ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ສວນ 074212203 19.229430863334454, 101.48649494810242 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
21 ຮຮ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງສາລະວັນ ສາລະວັນ ເລົ່າງາມ ຂົວເສັດ 0305205293 15.541006946323101, 106.26345528306109 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
22 ຮຮ ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງເຊກອງ ເຊກອງ ລະມານ ໂມ 038211653 15.348077630617906, 106.69405946449208 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
23 ຮຮ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງອັດຕະປື ອັດຕະປື ສາມັກຄີໄຊ ເຊໃຫຍ່ 036211841 ກໍາລັງອັບແດດຂໍ້ມູນ...... ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
24 ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄຊສົມບູນ ອານຸວົງ ພູຫົວຊ້າງ 026210116 ກໍາລັງອັບແດດຂໍ້ມູນ...... ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
25 ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ນໍ້າບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ນ້ຳບາກ ນໍ້າຖ້ວມເໜືອ 0309044948 ກໍາລັງອັບແດດຂໍ້ມູນ...... ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
26 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກວິຊາຊີບ ການລົດໄຟ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄຊທານີ ໂພຄໍາ 22216933 18.065411191528646, 102.7115476711809 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
12 ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ ຫລວງພະບາງ ຄອຍ 0000000 20.931764728105044, 101.40246758266282 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ