ຂ່າວສຶກສາ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ວິດີໂອຂ່າວສານສຶກສາ ຕ່າງໆ:


ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ວິດີໂອສະຖານປະກອບການ ແລະ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ


ກອງປະຊຸມທາບທາມບຸກຄະລາກອນເພື່ອສະເໜີຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ.

ວັນທີ 17 ເມສາ 2023


ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ-ກິລາ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2022.

ວັນທີ 7 ກຸມພາ 2023


ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ-ວິຊາຊີບ.

ວັນທີ 12 ມັງກອນ 2023

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ-ວິຊາຊີບ ຕົວແບບ ມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມຂອງຂັວນຈາກພາກລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ.

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ

ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2023

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການສ້າງຕັ້ງວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ ຄົບຮອບ 35 ປີ


ທ່ານ Shen Shide ນໍາພາຄະນະ ມາຢ້ຽມຢາມ ກົມອາຊີວະສຶກສາ

ວັນທີ 23 ມີນາ 2023


ກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງອາຊີວະສຶກສາ

ວັນທີ 27 ກຸມພາ 2023


ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການທັກສະ ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ລາວ/029

ວັນທີ 13 ກຸມພາ 2023


ຄະນະຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລົງຊຸກຍູ້ໂຮງຮຽນ

ວັນທີ 9 ກຸມພາ 2023


ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການດໍາເນີນການສໍາຫຼວດແບບຕິດຕາມຜົນ.

ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2023


ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານ ອາຊີວະສຶກສາ ປະຈໍາປີ 2022.

ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2023


ກອງປະຊຸມກວດກາ ການປະເມີນໜ່ວຍພັກ.

ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2023

ກອງປະຊຸມກວດກາ ການປະເມີນໜ່ວຍພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ປະຈຳປີ 2022 ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ກົມອາຊີວະສຶກສາ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ພາກລັດທັງໜົດມີ: 26 ແຫ່ງ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ພາກເອກະຊົນທັງໜົດມີ: 60 ແຫ່ງ

ກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂທ: 021 216 473 : Fax: 021 216 473