ຂໍ້ມູນ ຂອງພະນັກງານ ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາ ອາຊີວະສຶກສາ

ລໍາດັບ ເພດ ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ຕໍາແໜ່ງ ພະແນກ ໂທລະສັບ ປຸ່ມເພີ້ມຂໍ້ມູນ
1 ທ່ານ ຄໍາມະນີ ຫຼວງອາໄພ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາ ອາຊີວະສຶກສາ 021216473 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
2 ທ່ານ ປະກາຍທອງ ສຸກແສງຈັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາ ອາຊີວະສຶກສາ 2059696619 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
3 ທ່ານ ນາງ ສີນ້ອຍ ສອນຫາວົງ ພະນັກງານວິຊາການ ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາ ອາຊີວະສຶກສາ 2055789277 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
4 ທ່ານ ນາງ ໄຊນາມ ແສງມະນີ ພະນັກງານວິຊາການ ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາ ອາຊີວະສຶກສາ 2097177319 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ
5 ທ່ານ ນຸທອງ ແສງມະນີ ພະນັກງານວິຊາການ ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາ ອາຊີວະສຶກສາ 2098977121 ແກ້ໄຂ | ລົບຂໍ້ມູນ